Verkliga exempel på träningsplaneringar

För att visa hur planeringen av olika träningsveckor kan se ut så har vi frågat några juniorlandslagslöpare under 2018 hur de tänker kring sin träningsplanering, både hur planeringsarbetet inleds, vad de vill få med under olika veckor och hur de tänker med genomförandet av planeringen.

Vi visar här grundtankarna inför planeringsarbetet och sedan exempelveckor på hur det kan se ut i verkligheten. Vad som är viktigt att tänka på är att dessa löpare har tränat kontinuerligt under de senaste åren och därmed har lärt känna sin kropp och fått en kunskap om hur ens kropp responderar på träning. Denna träning fungerar alltså i nuläget för dem, men det kanske inte alls skulle fungera för en annan individ.