2 Vad krävs för att nå målet?

För att ta reda på vad som krävs är det viktigt att förstå nuläge och önskat läge så bra som möjligt. Det är även viktigt att tydliggöra vad som krävs och om du vill och kan göra det som krävs. Till exempel om du har du tillräckligt med tid, pengar och vilja för att nå ditt mål. Var ärlig mot dig själv genom hela processen – det kommer du tjäna på i långa loppet.

Utvecklingsprocess_Process2.jpg

På plats efter detta steg

 • Mål
 • God insikt i nuläget och önskat läge
 • På övergripande nivå veta vad som krävs för att nå målen
 • Motivation för att nå uppsatta mål och beredd att göra det som krävs

Att tänka på

 • Ta reda på nuläge och önskat läge så bra det bara går med hjälp av den kunskap som du själv har, din omgivning, klubben, förbundet, tränare och den kunskap och de analysverktyg som finns att tillgå.
 • När du vet vad som krävs, var ärlig mot dig själv. Vill och kan du göra detta?
 • Våga berätta om dina mål för din omgivning.
 • Reflektera

Delmoment och stöd i detta steg

Ta reda på ditt nuläge och önskat läge och vad som krävs

Inom alla områden i utvecklingsplanen finns senaste kunskapen för att beskriva vad som krävs för att bli en bra orienterare samt analyser och tester som hjälper dig ta reda på ditt nuläge och vad som krävs för att nå önskat läge. Att fråga och diskutera med utövare och/eller tränare är ett väldigt bra sätt för att få deras insikter, lärdomar och erfarenheter. Kom dock ihåg att det är dina mål och din plan och att alla är olika.

När du så gott det går har förstått ditt nuläge och önskat läge är det dags att förstå vad som krävs för att komma till det önskade läget. Det är viktigt att förstå vad det är du behöver förbättra samt vad du behöver välja och välja bort så att det blir en hållbar och realistisk plan. Det kan ofta vara bra att ta ett par saker i taget och inte ropa efter för mycket. Ett exempel är att istället för att utveckla dig fysiskt på alla olika underlag starta med att ett område; såsom att bli starkare i tyngre terräng eller på hårt underlag. På samma sätt när det gäller tekniken att fokusera på en sak i taget; såsom att bli bättre på att hålla riktning.

Summera allt så du får det nedskrivet och så tydligt som möjligt.

Mer om analysverktyg kan du läsa om i kapitlet Analys & tester.

Vill och kan jag nå mitt mål givet vad som krävs?

Nedan är några frågor att tänka igenom under denna fas för att säkerställa att du har rätt förutsättningar för att nå dina mål. Allt syftar till att skapa rätt förutsättningar och få ihop helheten vilket är centralt för att nå dina mål.

 • Har du tiden som krävs?
 • Har du tillräcklig motivation och vilja?
 • Tillåter ditt arbete eller dina studier dig att göra denna förändring?
 • Ger din närmiljö med familjen, föreningen, skolan, etc dig rätt förutsättningar och stöd?
 • Har du ekonomin som behövs?
 • Vet dina närmaste om att du vill göra denna förändring?
 • Bor du på rätt ställe för att göra denna utveckling? Till exempel: Finns det den terräng och de kartor som krävs, rätt utvecklande miljö etc?
 • Behöver/vill du ha ett bollplank/tränare och har du det?