3 Hur når jag mitt mål?

Du vet vad du vill uppnå och vad som krävs för att nå önskat läge. Då är det dags att bestämma HUR:et, det vill säga göra en plan. Att så att säga ”lägga banan”, definiera delmålen – ”kontrollerna” – på vägen och vilka vägval du ska ta.

Utvecklingsprocess_Process2.jpg

Beroende på hur stor förändringen är, krävs olika insats för att landa i HUR:et. Det är lätt att vara ambitiös när du planerar förbättringar och även på vilken detaljnivå du gör planen. Våga fokusera på ett mindre antal förbättringsområden och välj en balans i detaljnivå som skapar tydlighet, men som du klarar av att följa upp.  

På plats efter detta steg 

 • Mål. 
 • God insikt i nuläget och önskat läge. 
 • God insikt i vad som krävs. 
 • HUR:et – En plan för hur du ska nå dina mål, ”bana, kontroller och vägval”. 
 • Fråga dig själv: Har du motivation för målet och resan fram mot målet?  

Att tänka på i detta steg 

 • Ta hjälp och/eller bolla med de i din omgivning som tränare och andra aktiva. 
 • Våga fokusera och prioritera, gör de förändringar som ger mest först. 
 • Dela med dig av din plan till din omgivning, det gör att fler kan bidra till din resa och hjälpa dig på vägen.  
 • Lägg ambitions- och detaljnivån så att du förstår hur resan fram mot målet ser ut samtidigt som du klarar av att följa upp längs med vägen. 

Hjälp för att landa i HUR:et 

Tänk på hur du kan integrera det du vill utveckla inom det tekniska, fysiska och mentala och samtidigt optimera återhämtningen. 

 • Vad börjar du med? Är det en detalj som du vill slipa på eller är det att få ihop helheten? 
 • Hur vill du jobba? Risken finns att du ser många saker som du vill ändra på. Det kan finnas en risk med att välja många saker. Kanske du startar upp med full energi i två veckor och jobbar med många saker. Efter ett tag tar orken slut och du ”gör som du alltid gjort”. Därför kan det vara bra att ta en sak i taget.  
 • Passar det dig att jobba i projekt? Att först välja ut en sak, göra ett test, jobba med den förändringen under 3-4 veckor, testa igen och se om det skett någon förändring.  
 • När du gör din planering, hur vet du ditt utgångsläge? Vilka avstämningspunkter kommer du att ha? Hur vet du om du har utvecklat dig?  
 • Skapa tester och använd analysverktyg som hjälper dig på vägen, läs mer om detta under Analys och tester. 
 • När du nu ska planera för din förändring kan det vara till hjälp att använda planeringsverktyg. Återigen så är träningsdagboken ett bra hjälpmedel. Här kan du planera för din förändring för en dag, en vecka, en månad eller ett år. 

Läs mer om hur du gör en träningsplanering och vad du ska tänka på under  Träningsplanering.