5 Utvärdering

Utvärdering är en viktig del i utvecklingsprocessen för att se helheten. Utvärdering är ett mycket värdefullt och kraftfullt verktyg när det görs rätt, där du kan få med dig lärdomar till kommande utvecklingsresa. 

Utvecklingsprocess_Process2.jpg

Investera tid för att göra en ordentlig utvärdering där frågor som nedan behandlas och besvaras så bra du kan:  

 • Har jag uppfyllt mina mål? Varför, varför inte?  
 • Genomförde jag min plan som tänkt?
 • Vad har fungerat bra, vad kan jag göra bättre? 
 • Var mina mål realistiska? 

Det här görs i denna fas 

 • Utvärdering av alla steg i utvecklingsprocessen. 
 • Utvärderingen innehåller också själva processen som sådan. Passar den här mig? Kan jag göra någonting bättre? 
 • Skriv ner dina lärdomar.  

Tips i detta steg 

 • Lägg utvärderingen på en rimlig nivå.  
 • Sträva efter att få svar på VARFÖR saker och ting blev som de blev och VAD du gjorde bra och kunde göra bättre.
 • Ta med dig lärdomar för framtiden.
 • Har det inte gått som tänkt och du är besviken, tillåt dig att vara besviken men också att lämna besvikelsen och blicka framåt.