Start

VAD? 
Att skapa en utvecklingsprocess innebär att göra en plan för hur du ska nå ditt mål. Det betyder att få klart för sig vilka delar som är viktiga och vad som ska ingå på resan mot målet.  

VARFÖR? 
Genom att ta reda på vad du vill uppnå och hur du ska uppnå det, är chansen större att du verkligen når det. Oavsett nivå, ambition och hur stor förändring som krävs, ger aktiva val och ett strukturerat arbetssätt bästa möjliga förutsättningar för att du ska nå dina mål så snabbt som möjligt.  

HUR? 
Det finns många olika sätt att jobba med utveckling. Här presenteras en utvecklingsprocess med de delar, flöden och tankesätt som vi rekommenderar. Utvecklingsprocessen kan användas i liten skala, till exempel för att förbättra en specifik parameter som löpning i backe, eller i stor skala, för att exempelvis lyckas med målsättningen att vinna VM.  

Utvecklingsprocessens 5 huvudsteg: 

Utvecklingsprocess_Process1.jpg

Reflektera regelbundet under processen. Till exempel genom att ställa frågorna Ger genomförd träning det jag vill? Är jag på rätt väg? Vill jag det här? Mår jag bra? Detta för att säkerställa att du tar dig närmare målet och gör rätt saker.