Kontakta oss

Svenska Seglarförbundets hemsida är http://www.svensksegling.se/

Har du frågor kring regelprovet kan du kontakta oss på dessa uppgifter:

Anders Larzon, anders@ssf.se

Åsa B Jonsson asa@ssf.se