Utbildningen

”Vi lever i en värld i desperat behov av gott ledarskap, i omvälvande och osäkra tider så krävs det modiga ledare. Ledare som vågar ta obekväma beslut, som vet när man bör ta ett steg framåt eller några steg tillbaka. Ledare som sätter laget före jaget och som vågar sätta framtiden före nuet. Det goda ledarskapet borde finnas överallt, men det gör det inte. Så därför är det extra viktigt att vi lyfter fram och hyllar de förebilder som finns. Ni vet alla vilka jag pratar om. Ni har alla träffat dem - eldsjälarna. I skolan, på jobbet, bland volontärer och hjälporganisationer och inte minst inom idrotten. Ledare som lyssnar, ledare som bryr sig, ledare som utmanar och får oss att växa. Ledare som inser vad som faktiskt måste göras, även om det som måste göras i stunden sägs vara en utopisk fantasi. Ledare som får oss att se bortom det som anses vara möjligt. Ledare som skapar nya ledare. Ni behövs nu mer än någonsin!”

Greta Thunberg 16 år, prisutdelare i kategorin Årets ledare på Idrottsgalan 2019.

Vad roligt att du vill och fått möjligheten att utvecklas som ledare! Vi tror och hoppas att du genom denna utbildning kommer få grundläggande kunskaper i att träna och leda barn, ungdomar eller vuxna inom simidrotten. Du kommer också få konkreta och användbara tips och övningar som du har nytta av i din framtida ledarroll.

Utbildningen är uppbyggd utifrån ett varierat lärande där du genomför en del som egenstudier via denna utbildningswebb. Utöver webbplatsen och böckerna kommer du träffa andra simidrottsledare vid en fysisk träff där ni får möjlighet att utbyta erfarenheter och praktiskt pröva olika övningar och moment. Passa på att diskutera och utbyta tankar och idéer med ledare och kursledare på plats för att lära dig så mycket som möjligt.

Se detta som ett värdefullt steg i din utveckling för att nå din fulla potential som simidrottsledare.

Välkommen och lycka till!