Möt författarna

Izabela Seger

Izabela Seger arbetar med skolutveckling i Järfälla kommun, är lektor i idrottsvetenskap och idrottslärare på Björkebyskolan. Hon är föreläsare, författare samt forskare. Hennes forskning handlar om bedömning och betygsättning med fokus på likvärdighet, sambedömning och pulshöjande aktiviteters påverkan på elevernas hälsa och inlärning.

Foto: Håkan Flank

Annika Eklund

Annika Eklund arbetar som förstelärare, idrottslärare och svenskalärare på Viksjöskolan i Järfälla. Hon arbetar även med ämnesutveckling i idrott och hälsa i Järfälla kommun, samt med praktiknära forskning som handlar om de pulshöjande aktiviteternas påverkan på elevernas hälsa och inlärning. Annika arbetar dessutom med gruppträning och är gruppträningsinstruktör i HIIT träning (högintensiv intervallträning), inomhuscykling, core samt rörlighetsträning. Annika är licensierad personlig tränare.

Foto: Håkan Flank