Om produktionen

Vi vill tacka medverkande i produktionen Pulshöjande aktiviteter:

  • Författare: Izabela Seger och Annika Eklund
  • Foto: Håkan Flank
  • Illustrationer: Jocke Wester
  • Formgivning: Jocke Wester
  • Textbearbetning: Magdalena Högberg-Olsen
  • Fotomodeller: Elever på Björkebyskolan i Järfälla

© SISU Idrottsböcker, 2020. Uppdaterad april 2020

Alla rättigheter är inkluderade utom korta citat i syfte att kritisera, belysa eller understryka något. Inga delar av den här publikationen får mångfaldigas, sparas i informationslagringssystem eller kopieras i någon elektronisk eller mekanisk form eller på annat sätt spridas eller användas i försäljningssyfte utan skriftligt tillstånd från förlag och författare.

Förlaget SISU Idrottsböcker är en del av idrottsrörelsen


Vi samlar in, förpackar och sprider kunskap inom idrott, träning och hälsa. På så sätt gör vi kunskap tillgänglig för fler tränare, aktiva och andra som vill lära mer och utvecklas ytterligare.

På sisuidrottsbocker.se kan du se hela vårt sortiment, läsa mer om oss och våra författare.