Möt författarna

Det här är författarna Ninni Kyséla och Mi Robertini

Ninni Kyséla och Mi Robertini är utbildade pedagoger som dagligen arbetar med barn och deras utveckling med fantasin, leken och naturen som pedagogiska verktyg. Ninni och Mi arbetar på Bromma Enskilda Skola och driver tillsammans företaget Äventyrspedagogerna, aventyrspedagogerna.se.

Ninni Kyséla. Foto: Håkan Flank

Mi Robertini. Foto: Håkan Flank