Introduktion

Ungdomsåren är en spännande och utvecklande period i livet för en idrottare. Att vara tränare för ungdomar kommer betyda många roliga ögonblick men också flera utmaningar. Detta material vänder sig i första hand till dig som är tränare eller coach för åldrarna 12–19 år. Under denna period utvecklas ungdomarna snabbt och mycket, bland annat tack vare pubertetsutvecklingen och en allt större träningsmängd. Men det är viktigt att denna period också präglas av långsiktighet och hållbarhet så att den unga idrottaren får en optimal utveckling.

En viktig utgångspunkt är att låta den unga idrottaren få vara just ung, med allt vad det innebär i form av pubertetsutveckling, hänga med kompisar och klara skolans krav. Så småningom väljer en del att försöka bli elitidrottare och av dessa blir ett fåtal professionella idrottare om de rätta förutsättningarna finns.

Tanken med materialet Träna och coacha unga idrottare är att den ska ge dig fördjupade kunskaper i hur du integrerar idrottspecifik träning, tävling samt fysisk träning i ett prestationshöjande och skadeförebyggande syfte, och hur du lyckas med detta utifrån utövarnas fysiska, mentala och sociala utveckling under de viktiga ungdomsåren.

Vissa delar i boken handlar om högprestation och andra delar om skador och prevention. Ambitionen är att innehållet ska bygga på en kombination av forskning och erfarenhet som kanaliseras till något enkelt och praktiskt användbart. Så trots ett relativt komplext innehåll i vissa kapitel ska boken vara så pass lättillgänglig att den kan tillföra kunskap och reflektion oavsett vilken bakgrund och erfarenhet du har.