Lär tillsammans

Genom att titta på och därefter samtala om klipp från teaterföreställningen får du som aktiv, tränare, lärare, ledare och förälder inom idrotten möjlighet att reflektera och prata om dessa viktiga frågor.

Se möjligheter att tillsammans med idrottskonsulenter från ditt distrikt eller processledare från SISU Idrottsutbildarna, använda detta material för att utveckla er idrottsverksamhet i arbete med aktiva ungdomar från cirka 16 års ålder. Ni uppmuntras även till att ta hjälp av en idrottspsykolog som kan medverka vid samtal med grupp eller individ.
Den av er som är handledare är viktig för att skapa trygghet, öppenhet och kontinuitet i att samtala kring dessa ibland svåra frågor. Den av er som är handledare lägger grunden till tillit och öppenhet som är A och O för att skapa ett bra samtalsklimat.

Föreställningen kan även ses i sin helhet och till den finns det ett handledningsmaterial som innehåller bland annat diskussionsfrågor kopplade till föreställningen samt tips på övningar som öppnar upp för samtal kring frågor som rör psykisk ohälsa. Förutom hela föreställningen kan du välja att se ett antal klipp som tar upp olika teman. Till varje klipp finns frågor/samtalsunderlag som kan användas för att komma igång med det viktiga samtalet kring de olika teman som tas upp.