Om satsningen

Den här webbplatsen är en del av Riksidrottsförbundets utbildningsinsatser för elitsatsande idrottsungdomar, samt deras tränare och lärare, i syfte till att lyfta psykisk hälsa och ohälsa.

Materialet skall väcka reflektioner och tankar – men framförallt ge trygghet och möjlighet att prata om dessa viktiga frågor.

Utbildningspaket består av den här utbildningswebben, www.vilyfter.se för unga idrottsaktiva samt ett tryckt handledarmaterial.

Utbildningspaketet består dessutom av en teaterföreställning med namnet ”Upp Upp – VI LYFTER”.