Om boken

Boken är slutsåld och har utgått ur sortimentet

Skapa förutsättningar för ett skadefritt idrottande

Det som ofta symboliserar en framgångsrik idrottare är kvaliteten och timingen i en utförd rörelse. Om en idrottare har begränsningar i rörlighet eller nedsatt stabilitet finns det en risk att han eller hon per automatik utvecklar kompensatoriska rörelsemönster för att klara vissa idrottsprestationer. Det är därför viktigt att fokusera på idrottarens utförande, det vill säga hur han eller hon rör sig i olika situationer.

9+ screening batteri är en metod att upptäcka en nedsatt funktion innan skadan är framme, alternativt hitta svaga länkar under en rehabiliteringsperiod så att den aktive kan återvända mer vältränad och välbalanserad än innan skadan uppstod.

En bok med kompletterande digitalt material, observera att boken tyvärr är slutsåld

Boken "9+ screening batteri" och den kompletterande webbplatsen vänder sig till dig som ska genomföra testerna (sjukgymnast/fysioterapeut, lagtränare, fystränare, personlig tränare, naprapat), och till dig som ska utföra testerna (elitaktiv, motionär). Är du en relativt inaktiv person som funderar på att öka din aktivitetsgrad kan du förhoppningsvis bli inspirerad av innehållet. Genomgår du sedan en screening kan du planera din träning utifrån testresultatet.

När testbatteriet har genomförts ska testledaren analysera och identifiera testpersonens rörelsemönster och identifiera eventuella svaga länkar och därefter ge förslag på övningar så att idrottaren kan träna upp sina svagheter. Boken innehåller därför också förslag på övningar. Varje övning är utförligt beskriven med text och bild och har sammanställts i två tabeller så att syftet med respektive övning ska framgå tydligt.

Samtliga tester är nogrannt beskrivna med text och bild i boken. Där finns också tydliga instruktioner om hur varje test ska genomföras. De filmade övningarna på denna webbsida ska ses som ett komplement till boken för att tydligare förstå hur testerna ska genomföras.