Om författarna

Anna Frohm är leg sjukgymnast, medicine doktor och idrottsmedicinskt ansvarig på Riksidrottsförbundets Idrottsmedicinska klinik, Bosön, där hon under många år har arbetat kliniskt med elitaktiva. 2006 disputerade hon vid Karolinska Institutet inom ämnet idrottsmedicin.

Frida Flodström är leg sjukgymnast på Riksidrottsförbundets Idrottsmedicinska klinik, Bosön. Hon har även jobbat som sjukgymnast på Löpargymnasiet i Sollentuna och är medicinskt ansvarig för Lidingö Friidrottsklubb och Lidingö Friidrottsgymnasium.

Britta Kockum är leg sjukgymnast på Riksidrottsförbundets Idrottsmedicinska klinik, Bosön. Hon har mångårig erfarenhet av rehabilitering och screening av elitaktiva, utbildar tränare och aktiva i skadeförebyggande syfte och föreläser om funktionell grundträning.