Utbildning

Utbildning i funktionell rörelseanalys, 9+ screening batteri sker regelbundet vid Riksidrottsförbundets Idrottsmedicinska klinik på Bosön. Kursen riktar sig främst till fysioterapeuter och tränare som är aktiva i något av Special Förbunden (SF) eller som arbetar på någon av de 51 Riksidrottgymnasierna.

Utbildningen är uppdelad i 2+1 dagar där de första dagarna startar med teori och praktik av alla tester. Mellan kurstillfälle ett och två ska praktik på hemmaplan med 30 rörelseanalyser utföras, i syfte att få erfarenhet innan dag tre, då fokusen är åtgärdstrategier av testerresultatet.

Kursplats: Idrottsmedicinska kliniken RF, Bosön, Lidingö

Anmälan: pierre.styfberg@rf.se, tel. 08-699 66 89 

Kursavgift: 5000:- lunch och fika ingår

Betalning: Swedbank Bankgiro 411- 4088 + namn +3570

Resa och logi betalas av deltagare

Logi: Kontakta Bosön 08-699 66 02

Info:britta.kockum@rf.se, tel. 08-699 66 58

VÄLKOMMEN!