Välkommen till vår webbplats om samtalsmetodiken MI (Motivational Interviewing)!

Materialet består av denna webbplats och boken Motiverande samtal - handbok för coacher och tränare inom idrott. Här på webben hittar du bland annat extramaterial med lathundar, verktyg och övningar som hjälper dig att använda MI på ett praktiskt plan. Här kan du också ta del av filmade samtal som ger exempel på hur MI fungerar och inspirerar till egna reflektioner.. Du kan även testa dina nyvunna kunskaper samt besöka fliken Veta mer för att få tips på bra länkar och ytterligare litteratur.