Om författarna

Michail Tonkonogi är professor i medicinsk vetenskap vid Högskolan Dalarna och en av landets främsta experter och forskare inom fysisk träning och hälsa. Michail har hos SISU Idrottsböcker tidigare givit ut Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom samt Tester och metoder för idrott och hälsa.

Helena Bellardini är högskoleadjunkt i medicinsk vetenskap och forskare inom området fysisk aktivitet för äldre vuxna. Helena är sjukgymnast i grunden och är en erkänd expert inom test- och träningslära och har bland annat skrivit böckerna Tester och mätmetoder för idrott och hälsa samt Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom.

Författarna håller även utbildningar inom Senior Power. Tvådagarskurserna innehåller både teori och praktik och ger dig ett komplett verktyg för att designa ett övningsupplägg för äldre pesoner. Läs mer om utbildningarna på www.seniorpowergroup.se.