Specialidrott

Den här webbplatsen är tillsammans med boken Specialidrott - Tränings- och tävlingslära framtagen för dig som studerar ämnet specialidrott på gymnasiet. Innehållet utgår från kursplanerna i tränings- och tävlingslära och utgör ett nytt, svenskt läromedel för ämnet. Här finns föreläsningar, instruktionsfilmer, frågebatterier och diskussionsmaterial. Författarna är på olika sätt knutna till den svenska idrottsrörelsen.

Om du har det tidigare utgivna läromedlet i specialidrott, Vinnare i långa loppet, kan du tyvärr inte logga in här. Här hittar du webbplatsen som hör till boken Vinnare i långa loppet, tidigare specialidrott.se.

Köp bok och webb

För att få tillgång till webblatsen behöver du ett eget exemplar av boken Specialidrott - tränings- och tävlingslära. Boken finns att köpa på sisuidrottsbocker.se