Om produktionen

Vinnare i långa loppet och specialidrott.se är ett samarbete mellan Idrottsutveckling på Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsböcker. Ett grundläggande mål är att tillsammans möta de nya krav som ställs i och med den nya gymnasieskolan (GY11) och skapa bättre förutsättningar för den enskilda eleven att kombinera utbildning och elitidrottssatsning. Ett annat mål är att Sverige på sikt får fler elitidrottsutövare som i sin tur inspirerar andra, inte minst unga människor, att ägna sig åt fysisk aktivitet och idrott.

Riksidrottsförbundet

Riksidrottsförbundets syfte med elitidrottsgymnasieverksamheten inom RIG och NIU är: "Att erbjuda stöd till talanger med bäst förutsättningar att som seniorer nå internationell eller nationell elit och för dem skapa goda möjligheter att kombinera elitidrott och utbildning genom ett individanpassat, flexibelt och kompetent stöd i en kvalitetssäkrad studie- och elitidrottsmiljö präglad av glädje, utveckling och resultat".

Riksidrottsförbundet har visionen att Sverige ska vara en världsledande idrottsnation och en förebild som stimulerar elitsatsande ungdomar att nå sin fulla potential som människor och idrottare.

SISU Idrottsböcker

Det finns mängder av värdefull erfarenhet och kompetens bland dem som arbetar med hälsa och idrott i Sverige. Förlaget SISU Idrottsböcker är en kanal för tränare, idrottsutövare, friskvårdare, forskare med flera som vill nå ut till och entusiasmera fler människor. Vi är en del av idrottsrörelsen. Böcker och andra produktioner i vårt sortiment bidrar både till att utveckla elitidrotten och till att förbättra livskvalitet och hälsa hos den breda allmänheten.

I SISU Idrottsböcker ingår också Idrottens bokklubb för dig som tror på löpande kompetensutveckling och livslångt lärande. Genom ditt medlemskap stöder du utgivningen av viktiga böcker om idrott och hälsa.

Litteratur- och bildhänvisningar

Foto:

Bildbyrån, Freddy Billqvist , Håkan Flank, filmarna.nu.

Referenser:

Att finna och utveckla talang, PG Fahlström 2011.

Idrottarnas kostbok, Anki Sundin, SISU Idrottsböcker 2009.

Idrotten vill. Riksidrottsförbundet.

Hela Idrotten vill hittar du här.

Nya Motions- och idrottsskador och deras rehabilitering, Jon Karlsson, Leif Swärd och Roland Thomeé, SISU Idrottsböcker 2011.

Praktisk idrottspsykologi. Peter Hassmén, Göran Kenttä och Henrik Gustafsson, SISU Idrottsböcker 2009.

Svensk idrott - världens bästa, Diskussionskort, SISU Idrottsböcker 2010.

Tester och mätmetoder för idrott och hälsa. Helena Bellardini, Anders Henriksson och Michail Tonkonogi, SISU Idrottsböcker 2009.

Undvik idrottsskador. Roald Bahr, Lars Engebretsen, SISU Idrottsböcker 2010.

Ät bäst! - Kost, idrott och hälsoutveckling, Marie Broholmer, Per Karlsson och Tommy Leijding, SISU Idrottsböcker 2006.