Börja här

Så här navigerar du på webbplatsen

Utbildningen är uppbyggd i fem kortare avsnitt. Hela utbildning beräknas ta cirka 2–3 timmar att gå igenom. Den är uppbyggd så att du går igenom ett avsnitt i taget. Du går igenom avnitten i nedanstående ordning:

  • Föreningen och demokratin
  • Föreningen och idén
  • Föreningen och verksamheten
  • Föreningen och engagemanget
  • Förening och administrationen

Efter genomförd utbildning har du möjlighet att svara på antal frågor för att testa dina kunskaper och få en känsla av vad du lärt dig.

Efter genomförd utbildning rekommenderar vi dig också att registrera dig, det vill säga fylla i dina uppgifter i formuläret under fliken Registrering och diplom för att ditt specialidrottsförbund ska se att du slutfört utbildningen. Du får då också möjlighet att skriva ut ett diplom till dig själv.

Vill du lära dig mer? I denna ett underlag för stöd till samtal i föreningen och information om vad det finns för framtida utbildningsmöjligheter.

Att lära på webben

En utbildning på webben möjliggör ett lärande på dina villkor som kan ske när det bäst passar dig. Kombinationen av text, film och reflektionsfrågor ger en bra mix för det egna lärandet.
Tänk på att avsätta tid för att genomföra reflektionsfrågorna till varje avsnitt. Att konkretisera egna tankar kopplat till utbildningens olika delar ger bra förutsättningar för att senare kunna tillämpa innehållet. Att använda nedanstående reflektionsblad när du genomför utbildningen underlättar denna konkretisering.

Här hittar du reflektionsbladet (pdf).

Lycka till med utbildningen!

Gå nu vidare till avsnittet Föreningen och demokratin.