Testa dig själv

I det här självtestet testar du dina nyvunna kunskaper som berör rollen som föreningsledare inom den svenska idrottsrörelsen. Vid varje testtillfälle visas tio frågor eller påståenden som du skall fullfölja. Kryssa för det svarsalternativ du tycker är rätt. Endast ett alternativ kan vara rätt. Du kan testa dig hur många gånger du vill.

Efter att du kryssat i dina svar - tryck på knappen "Svara". Dina resultat presenteras och du kan se vilka frågor du hade rätt respektive fel på. Nästa gång du testar dig slumpas tio nya frågor fram.

Föreningsledare i den svenska idrottsrörelsen

  • Vad är Riksidrottsförbundet huvudsakliga roll?
  • Föreningens verksamhetsidé beskriver:
  • Vem bestämmer i en ideell förening?
  • Föreningens stadgar är viktiga, varför då?
  • Vem/vilka är viktigast för att föreningens värdegrund ska omsätts i praktiken
  • Som medlem bör föreningens verksamhetsidé...
  • SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsen egna utbildningsorganisation och studieförbund med uppdrag…
  • Självbestämmandeteorin handlar om att stärka förutsättningarna till inre driv genom att
  • IdrottOnline är
  • Via IdrottOnline kan en förening bland annat hantera