Testa dig själv

I det här självtestet testar du dina nyvunna kunskaper som berör rollen som föreningsledare inom den svenska idrottsrörelsen. Vid varje testtillfälle visas tio frågor eller påståenden som du skall fullfölja. Kryssa för det svarsalternativ du tycker är rätt. Endast ett alternativ kan vara rätt. Du kan testa dig hur många gånger du vill.

Efter att du kryssat i dina svar - tryck på knappen "Svara". Dina resultat presenteras och du kan se vilka frågor du hade rätt respektive fel på. Nästa gång du testar dig slumpas tio nya frågor fram.

Föreningsledare i den svenska idrottsrörelsen

  • Specialidrottsförbundet ansvarar för att…
  • Vad är Riksidrottsförbundet huvudsakliga roll?
  • Några av fördelarna med att bedriva idrott i en ideell förening är att den ideella föreningen kan äga saker och ingå avtal. Detta brukar benämnas som att:
  • Föreningens verksamhetsidé beskriver:
  • Föreningens stadgar är viktiga, varför då?
  • Om jag som medlem vill ta reda på hur föreningens stadgar kan förändras så söker jag denna information via:
  • Om jag som medlem vill ta reda på hur föreningens verksamhetsidé är formulerad så söker jag denna information via:
  • Vem/vilka är viktigast för att föreningens värdegrund ska omsätts i praktiken
  • Det är viktigt att föreningens verksamhet baseras på
  • SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsen egna utbildningsorganisation och studieförbund med uppdrag…