Välkommen till vår samlingsplats för dig som är utbildare inom idrottsrörelsen. Vi har valt att kalla rollen för utbildare, men det är likvärdigt med det som en del idrotter kallar kursledare eller kursinstruktör. Att vara utbildare inom idrotten ger dig fantastiska möjligheter att möta många nya människor med ett intresse för idrott, att utvecklas som person och att skapa minnen för livet. På flikarna ovan hittar du Utbildning för lärgruppsledare, Introduktionsutbildning för utbildare, Grundutbildning för utbildare samt Fortsättningsutbildning för utbildare.