Jag & idrottsrörelsen

I din roll som tränare ingår du i en stor idrottsgemenskap, där idrottsföreningen som du tillhör är din närmaste och viktigaste miljö. Det är föreningen, dess styrelse och dina tränarkollegor som ger dig stöd och trygghet i att utvecklas som tränare. Tillsammans med dina närmaste tränarkollegor och i en kontinuerlig dialog med dina utövare skapar du bästa möjliga förutsättningar för att alla ska trivas och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och behov. 

Organisationsstruktur

Din förening tillhör ett specialidrottsförbund som har ett ansvar att utveckla den specifika idrotten nationellt. Alla specialidrottsförbund har i sin tur ett antal distrikt eller regioner som är en förlängd arm mot föreningarna. Det är oftast distrikt eller regioner som anordnar utbildningar och olika tävlingsarrangemang. Specialidrottsförbunden är medlemmar i Riksidrottsförbundet som har ett ansvar att leda, företräda och stödja idrotten nationellt.

SISU Idrottsutbildarna är idrottens egen utbildningsorganisation och studieförbund som bidrar med stöd för utveckla, utbilda och bilda.

Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas distrikt företräder och stödjer idrotten lokalt och regionalt. De kan hjälpa dig och din förening med många olika saker och erbjuder dessutom många spännande mötesplatser och utbildningar.

Din förening

En förening är en sammanslutning av människor som gått samman kring specifika intressen och organiserat sig som en ideell förening med tydliga ramar. Det kan vara bra att veta hur just din förening är uppbyggd, vad föreningen står för och vilka du kan vända dig till för att få stöd och råd. Vanligtvis hittar du information och kontaktpersoner på din förenings hemsida.

En förenings värdegrund lägger grunden för dess värderingar. Värderingarna bör efterföljas i allt som görs och erbjuds i föreningens regi. Se värdegrunden som ett stöd för dig som tränare när du ska forma dina träningar och träningsgruppens gemensamma spelregler.

Bra att ha kännedom om för att hitta den information och det stöd du behöver:
  • Din egen förenings hemsida. Vilka undersidor är relevanta och ger dig stöd i din roll som tränare?
  • Ditt distrikts hemsida och kontaktperson. Såväl det specialidrottsdistrikt din förening hör till samt Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas distrikt.
  • Ditt eget specialidrottsförbunds hemsida. Vilka undersidor är relevanta och ger dig stöd i din roll som tränare?
Reflektera över
  • Hur lyder din förenings värdegrund?
  • Vad innebär föreningens värdegrund i konkret handling, i det du gör som tränare?
  • På vilka sätt kan du genom vad du säger, visar och gör se till att hålla värdegrunden levande i ditt tränarskap?