Testa dig själv

I det här självtestet testar du dina nyvunna kunskaper om att vara tränare inom den svenska idrottsrörelsen. Vid varje testtillfälle visas tio frågor eller påståenden som du skall fullfölja. Kryssa för det svarsalternativ du tycker är rätt. Endast ett alternativ kan vara rätt. Du kan testa dig hur många gånger du vill.

Efter att du kryssat i dina svar - tryck på knappen "Svara". Dina resultat presenteras och du kan se på vilka frågor du hade rätt respektive fel. Nästa gång du testar dig slumpas tio nya frågor fram.

Tränare i den svenska idrottsrörelsen

  • Inom idrottsrörelsen bedrivs idrotten i …
  • Specialidrottsförbundet ansvarar för att …
  • Vilken är idrottens egen utbildningsorganisation och studieförbund?
  • Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas 19 distrikt har som uppdrag att …
  • Mod i ett idé- och värderingsstyrt ledarskap innebär att …
  • En bra tränare skapar förutsättningar för ett stort engagemang hos de aktiva genom att …
  • Koordination innebär att …
  • Att träna regelbundet är extra viktigt idag på grund av att …
  • Att skapa ett mångsidigt rörelsemönster innebär att …
  • En förening är …