Testa dig själv

I det här självtestet testar du dina nyvunna kunskaper om att vara tränare inom den svenska idrottsrörelsen. Vid varje testtillfälle visas tio frågor eller påståenden som du skall fullfölja. Kryssa för det svarsalternativ du tycker är rätt. Endast ett alternativ kan vara rätt. Du kan testa dig hur många gånger du vill.

Efter att du kryssat i dina svar - tryck på knappen "Svara". Dina resultat presenteras och du kan se på vilka frågor du hade rätt respektive fel. Nästa gång du testar dig slumpas tio nya frågor fram.

Tränare i den svenska idrottsrörelsen

  • Specialidrottsförbundet ansvarar för att …
  • En förening bör ha en värdegrund. Vad är det?
  • För att vara tränare är det viktigt att …
  • Som tränare är det viktigt att se till att …
  • Mod i ett idé- och värderingsstyrt ledarskap innebär att …
  • När du som tränare står inför en grupp är det viktigt att du tänker på att …
  • Koordination innebär att …
  • Rörelseförståelse innehåller följande delar: fysisk utveckling, självförtroende, kunskap och förståelse om varför och hur vi ska träna, samt …
  • Tränarens utbildningsnivå visar sig vara avgörande för att …
  • Ett exempel som INTE är en motorisk grundrörelse är att …