Testa dig själv

I det här självtestet testar du dina nyvunna kunskaper om att vara tränare inom den svenska idrottsrörelsen. Vid varje testtillfälle visas tio frågor eller påståenden som du skall fullfölja. Kryssa för det svarsalternativ du tycker är rätt. Endast ett alternativ kan vara rätt. Du kan testa dig hur många gånger du vill.

Efter att du kryssat i dina svar - tryck på knappen "Svara". Dina resultat presenteras och du kan se på vilka frågor du hade rätt respektive fel. Nästa gång du testar dig slumpas tio nya frågor fram.

Tränare i den svenska idrottsrörelsen

  • Inom idrottsrörelsen strävar vi efter att …
  • Specialidrottsförbundet ansvarar för att …
  • Vad är Riksidrottsförbundets primära roll?
  • En förening bör ha en värdegrund. Vad är det?
  • För att vara tränare är det viktigt att …
  • Som tränare är det viktigt att se till att …
  • En bra tränare skapar förutsättningar för ett stort engagemang hos de aktiva genom att …
  • Att träna regelbundet är extra viktigt idag på grund av att …
  • Ett exempel som INTE är en motorisk grundrörelse är att …
  • Att skapa ett mångsidigt rörelsemönster innebär att …