Testa dig själv

I det här självtestet testar du dina nyvunna kunskaper om att vara tränare inom den svenska idrottsrörelsen. Vid varje testtillfälle visas tio frågor eller påståenden som du skall fullfölja. Kryssa för det svarsalternativ du tycker är rätt. Endast ett alternativ kan vara rätt. Du kan testa dig hur många gånger du vill.

Efter att du kryssat i dina svar - tryck på knappen "Svara". Dina resultat presenteras och du kan se på vilka frågor du hade rätt respektive fel. Nästa gång du testar dig slumpas tio nya frågor fram.

Tränare i den svenska idrottsrörelsen

  • Inom idrottsrörelsen bedrivs idrotten i …
  • En förening bör ha en värdegrund. Vad är det?
  • Som tränare är det viktigt att se till att …
  • Som tränare bör föreningens verksamhetsidé ...
  • Mod i ett idé- och värderingsstyrt ledarskap innebär att …
  • En bra tränare skapar förutsättningar för ett stort engagemang hos de aktiva genom att …
  • För att skapa inspirerande träningsmiljöer behöver du som tränare känna till att …
  • När du som tränare står inför en grupp är det viktigt att du tänker på att …
  • Koordination innebär att …
  • En motorisk grundrörelse är …