Testa dig själv

I det här självtestet testar du dina kunskaper om att vara tränare inom den svenska idrottsrörelsen. Vid varje testtillfälle visas 15 frågor eller påståenden som du skall svara på. Kryssa för det alternativ du tycker är rätt. Endast ett alternativ kan vara rätt. Du kan testa dig hur många gånger du vill.

Efter att du kryssat i dina svar - tryck på knappen "Svara". Dina resultat presenteras och du kan se på vilka frågor du hade rätt respektive fel. Nästa gång du testar dig slumpas 15 nya frågor fram.

Testa dina kunskaper

 • Vilken är idrottens egen utbildningsorganisation och studieförbund?
 • Vad är Riksidrottsförbundets primära roll?
 • Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas 19 distrikt har som uppdrag att …
 • Som tränare bör föreningens verksamhetsidé ...
 • För att skapa inspirerande träningsmiljöer behöver du som tränare känna till att …
 • Vilka är de fem fysiska grundegenskaperna?
 • Tränarens utbildningsnivå visar sig vara avgörande för att …
 • Ett exempel som INTE är en motorisk grundrörelse är att …
 • Att skapa ett mångsidigt rörelsemönster innebär att …
 • Om du vill ta reda på hur det går till när din förening ska fatta beslut letar du…
 • Hur många grundrörelser brukar man identifiera?
 • Självbestämmandeteorin lyfter fram tre viktiga aspekter för att skapa goda förutsättningar för motivation, vilka är de?
 • En lärandeloop kan ses som...
 • I samband med talangbegreppen brukar många även lyfta fram RAE och hur den påverkar urvalet och sättet att se på talang. Vad står RAE för?
 • Snabbhet är...