Testa dig själv

I det här självtestet testar du dina kunskaper om att vara tränare inom den svenska idrottsrörelsen. Vid varje testtillfälle visas 15 frågor eller påståenden som du skall svara på. Kryssa för det alternativ du tycker är rätt. Endast ett alternativ kan vara rätt. Du kan testa dig hur många gånger du vill.

Efter att du kryssat i dina svar - tryck på knappen "Svara". Dina resultat presenteras och du kan se på vilka frågor du hade rätt respektive fel. Nästa gång du testar dig slumpas 15 nya frågor fram.

Testa dina kunskaper

 • Inom idrottsrörelsen bedrivs idrotten i …
 • Som tränare bör föreningens verksamhetsidé ...
 • En avgörande del i det egna lärandet är att …
 • En bra tränare skapar förutsättningar för ett stort engagemang hos de aktiva genom att …
 • För att skapa inspirerande träningsmiljöer behöver du som tränare känna till att …
 • Vilka är de fem fysiska grundegenskaperna?
 • Att skapa ett mångsidigt rörelsemönster innebär att …
 • En motorisk grundrörelse är …
 • Trygga idrottsmiljöer handlar om att…
 • Vilka begrepp återkommer i tränarutbildningen som har sin bäring på idrottens verksamhetsidé?
 • Vill, Vågar och Kan är tre centrala ord som lyfts in som viktiga aspekter för att utvecklas som idrottare. Vad innebär det?
 • Självbestämmandeteorin lyfter fram tre viktiga aspekter för att skapa goda förutsättningar för motivation, vilka är de?
 • Vad innebär normmedveten idrott?
 • Puberteten innebär en tillväxtspurt och en förändring av många delar på kroppen. Hela puberteten brukar ta ungefär?
 • Vuxna rekommenderas att vara fysiskt aktiva sammanlagt...