Testa dig själv

I det här självtestet testar du dina kunskaper om att vara tränare inom den svenska idrottsrörelsen. Vid varje testtillfälle visas 15 frågor eller påståenden som du skall svara på. Kryssa för det alternativ du tycker är rätt. Endast ett alternativ kan vara rätt. Du kan testa dig hur många gånger du vill.

Efter att du kryssat i dina svar - tryck på knappen "Svara". Dina resultat presenteras och du kan se på vilka frågor du hade rätt respektive fel. Nästa gång du testar dig slumpas 15 nya frågor fram.

Testa dina kunskaper

 • Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas 19 distrikt har som uppdrag att …
 • En förening bör ha en värdegrund. Vad är det?
 • För att skapa inspirerande träningsmiljöer behöver du som tränare känna till att …
 • Vilka är de fem fysiska grundegenskaperna?
 • Koordination innebär att …
 • Tränarens utbildningsnivå visar sig vara avgörande för att …
 • Trygga idrottsmiljöer handlar om att…
 • Om du vill ta reda på hur det går till när din förening ska fatta beslut letar du…
 • Första nivån av idrottsövergripande tränarutbildningar heter…
 • Självbestämmandeteorin lyfter fram tre viktiga aspekter för att skapa goda förutsättningar för motivation, vilka är de?
 • Vuxna rekommenderas att vara fysiskt aktiva sammanlagt...
 • STEP är modell du kan använda när du planerar och genomför träningar. Den kan även användas för att involvera de aktiva och få dem att vara med och modifiera en övning. STEP står för:
 • Styrka är...
 • Snabbhet är...
 • Uthållighet är...