Testa dig själv

I det här självtestet testar du dina nyvunna kunskaper om att vara tränare inom den svenska idrottsrörelsen. Vid varje testtillfälle visas 15 frågor eller påståenden som du skall svara på. Kryssa för det svarsalternativ du tycker är rätt. Endast ett alternativ kan vara rätt. Du kan testa dig hur många gånger du vill.

Efter att du kryssat i dina svar - tryck på knappen "Svara". Dina resultat presenteras och du kan se på vilka frågor du hade rätt respektive fel. Nästa gång du testar dig slumpas 15 nya frågor fram.

Testa dina kunskaper

 • Inom idrottsrörelsen bedrivs idrotten i …
 • Inom idrottsrörelsen strävar vi efter att …
 • Specialidrottsförbundet ansvarar för att …
 • Vad är Riksidrottsförbundets primära roll?
 • Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas 19 distrikt har som uppdrag att …
 • För att vara tränare är det viktigt att …
 • Som tränare är det viktigt att se till att …
 • En avgörande del i det egna lärandet är att …
 • Koordination innebär att …
 • Att träna regelbundet är extra viktigt idag på grund av att …
 • Att skapa ett mångsidigt rörelsemönster innebär att …
 • Första nivån av idrottsövergripande tränarutbildningar heter…
 • Vilka begrepp återkommer i tränarutbildningen som har sin bäring på idrottens verksamhetsidé?
 • En lärandeloop kan ses som...
 • Rörlighet är...