Testa dig själv

I det här självtestet testar du dina kunskaper om att vara tränare inom den svenska idrottsrörelsen. Vid varje testtillfälle visas 15 frågor eller påståenden som du skall svara på. Kryssa för det alternativ du tycker är rätt. Endast ett alternativ kan vara rätt. Du kan testa dig hur många gånger du vill.

Efter att du kryssat i dina svar - tryck på knappen "Svara". Dina resultat presenteras och du kan se på vilka frågor du hade rätt respektive fel. Nästa gång du testar dig slumpas 15 nya frågor fram.

Testa dina kunskaper

 • Inom idrottsrörelsen strävar vi efter att …
 • Specialidrottsförbundet ansvarar för att …
 • En avgörande del i det egna lärandet är att …
 • För att skapa inspirerande träningsmiljöer behöver du som tränare känna till att …
 • När du som tränare står inför en grupp är det viktigt att du tänker på att …
 • Att skapa ett mångsidigt rörelsemönster innebär att …
 • Trygga idrottsmiljöer handlar om att…
 • Idrottens egen utbildningsorganisation och studieförbunds uppdrag är att…
 • Första nivån av idrottsövergripande tränarutbildningar heter…
 • Hur många grundrörelser brukar man identifiera?
 • Vilka begrepp återkommer i tränarutbildningen som har sin bäring på idrottens verksamhetsidé?
 • Vill, Vågar och Kan är tre centrala ord som lyfts in som viktiga aspekter för att utvecklas som idrottare. Vad innebär det?
 • En lärandeloop kan ses som...
 • Vuxna rekommenderas att vara fysiskt aktiva sammanlagt...
 • STEP är modell du kan använda när du planerar och genomför träningar. Den kan även användas för att involvera de aktiva och få dem att vara med och modifiera en övning. STEP står för: