Testa dig själv

I det här självtestet testar du dina nyvunna kunskaper om att vara tränare inom den svenska idrottsrörelsen. Vid varje testtillfälle visas 15 frågor eller påståenden som du skall svara på. Kryssa för det svarsalternativ du tycker är rätt. Endast ett alternativ kan vara rätt. Du kan testa dig hur många gånger du vill.

Efter att du kryssat i dina svar - tryck på knappen "Svara". Dina resultat presenteras och du kan se på vilka frågor du hade rätt respektive fel. Nästa gång du testar dig slumpas 15 nya frågor fram.

Testa dina kunskaper

 • Vad är Riksidrottsförbundets primära roll?
 • Vilka är de fem fysiska grundegenskaperna?
 • Koordination innebär att …
 • Att träna regelbundet är extra viktigt idag på grund av att …
 • Att skapa ett mångsidigt rörelsemönster innebär att …
 • En förening är …
 • Om du vill ta reda på hur det går till när din förening ska fatta beslut letar du…
 • Idrottens egen utbildningsorganisation och studieförbunds uppdrag är att…
 • Vilka begrepp återkommer i tränarutbildningen som har sin bäring på idrottens verksamhetsidé?
 • Vill, Vågar och Kan är tre centrala ord som lyfts in som viktiga aspekter för att utvecklas som idrottare. Vad innebär det?
 • Självbestämmandeteorin lyfter fram tre viktiga aspekter för att skapa goda förutsättningar för motivation, vilka är de?
 • En lärandeloop kan ses som...
 • Vad innebär normmedveten idrott?
 • Puberteten innebär en tillväxtspurt och en förändring av många delar på kroppen. Hela puberteten brukar ta ungefär?
 • Vuxna rekommenderas att vara fysiskt aktiva sammanlagt...