Hej och välkommen till ungdomstränarutbildning!

Den här utbildningen riktar sig till dig som är ungdomstränare eller blivande ungdomstränare och som ska ta hand om ungdomar i åldern 13-16 år.
Utbildningen består av tre delar, en barmarksdel, en snödel och en nätbaserad del. Barmark- och snödelen består av fysiska träffar innehållande både teori och praktik. I den nätbaserade delen, som du är inne på just nu, hittar du samtal och föreläsningar i form av filmer som ger dig den teoretiska kunskap som behövs i ditt ledarskap. Teoridelen är uppbyggd kring följande avsnitt.

- Ledarskap

- Kost

- Organisation

- Anatomi

- Vallning och utrustning

Bilden nedan visar hela utbildningstrappan för ledarutbildningen från Barnledarutbildning till Elittränarutbildning.

Mål med ungdomstränarutbildningen


Efter genomgången utbildning ska du fått förståelse för ungdomsledarskap och grundläggande kunskaper om ungdomars utveckling, träningslära och teknik. Du ska kunna ta hand om ungdomar i åldern 13-16 år och du ska förstå vikten och innebörden av begreppet AKTIVERAS.

Sist men inte minst ska du förstå hur den positiva tanken påverkar både utvecklingen och träningen av dina aktiva.

Läs mer om hur du gör för att anmäla dig till en utbildning här!