Mål med ungdomstränarutbildningen

Mål med Tränarutbildning SKIDTRÄNA, efter slutförd utbildning ska du:

 • kunna leda och utveckla skidungdomar i åldern 13 - 16 år, såväl
  teoretiskt som praktiskt.
 • ha förståelse för begreppet holistiskt ledarskap samt fått utöva ditt ledarskap i praktiken.
 • Förstå utvecklingsmodellen, Blågula vägen, genom att ha övergripande
  kunskap om samtliga stadier och ingående kunskaper om uppbyggnadsstadiet.
 • Ha förståelse om vad biologisk och kronologisk ålder är samt ungdomars utveckling före, under och efter pubertet samt förstå könsskillnader.
 • Ha insikter kring ledarskapet under ungdomsåren, hur fungerar ett ledarteam och hur skapar man en positiv miljö och goda relationer.
 • Förstå vad det är som styr en åkares fysiska prestationsförmåga.
 • Ha kunskap kring de energigivande processerna, förstå skillnaden mellan aeroba och anaeroba systemen.
 • Ha praktiska och teoretiska kunskaper om funktionsträning.
 • Planera, genomföra och utvärdera träning med enkla verktyg.
 • Ha god förståelse för de grundläggande träningsprinciperna.
 • Förstå träningseffekter och syfte vid träning i olika intensitet.
 • Ha goda kunskaper om planering och genomförande av träningspass genom blockpassprincipen.
 • Ha goda kunskaper om skidteknikgrunderna, utveckling av skidteknik, delteknikerna och pedagogiska nycklar och arbetssätt.
 • Ha grundläggande kunskaper om biomekanik och dess begrepp.
 • Ha grundläggande kunskap kring idrottsnutrition och de energivande näringsämnena och matintag kring träning och tävling.
 • Ha grundläggande kunskaper om utrustning, skidvård och vallning samt hur föreningen kan arbeta för att göra ungdomarna delaktiga.

För att kunna gå tränarutbildning SKIDTRÄNA krävs att man gått Grundutbildning för tränare genom RF/SISU eller Skidförbundets tidigare barnledarutbildning (2019 eller tidigare).

SISU Idrottsböckers webbplats

Här kommer du att inhämta mycket av dina teoretiska kunskaper genom att titta på föreläsningar och följa samtal mellan experter i form av korta filmer inom olika områden. Det är också här som du kommer att göra dina kunskapstester.

Du kommer alltså att jobba med flera olika plattformar mellan de fysiska träffarna. Du får uppgifter från din/dina kursinstruktör/kursinstruktörer. De kommer att vägleda dig genom olika uppgifter som du ska genomföra till bestämda datum.

Slutligen kommer ni att ha en avslutande fysiskt träff på två dagar, innan du är klar med hela din ungdomstränarutbildning.