Mål med ungdomstränarutbildningen

Efter genomgången utbildning ska du:

  • kunna ta hand om ungdomar i 13-16 års åldern
  • förstå vikten och innebörden av AKTIVERAS
  • ha fått grundläggande kunskaper om ungdomars utveckling, träningslära
  • förstå vad den positiva tanken innebär
  • fått förutsättningar i ditt ledarskap
  • fått nycklar till bra teknik.

För att kunna gå ungdomstränarutbildningen krävs att man gått barnledarutbildningen.

SISU Idrottsböckers webbplats

Här kommer du att inhämta mycket av dina teoretiska kunskaper genom att titta på föreläsningar och följa samtal mellan experter i form av korta filmer inom olika områden. Det är också här som du kommer att göra dina kunskapstester.

Du kommer alltså att jobba med flera olika plattformar mellan de fysiska träffarna. Du får uppgifter från din/dina kursinstruktör/kursinstruktörer. De kommer att vägleda dig genom olika uppgifter som du ska genomföra till bestämda datum.

Slutligen kommer ni att ha en avslutande fysiskt träff på två dagar, innan du är klar med hela din ungdomstränarutbildning.