Organisation och ledarskap

Växter gynnas av en riktigt bra jord för att kunna frodas optimalt och på samma sätt behöver ungdomar en stabil förening som vet vad den tror på och som lever efter sina väl valda värderingar. Precis som växter behöver olika mängd vatten och näring fast de växer i samma rabatt,

behöver ungdomar ett individuellt bemötande och personlig omsorg, även när de träffas under gemensamma aktiviteter. Solen är oersättlig för växtligheten medan det för föreningens medlemmar är ovärderligt att föreningen har tydliga mål och en tydlig arbetsfördelning (så att alla vet vem som gör vad).

Nedan kan du se en föreläsning som handlar om ledarskap både som begrepp och definition. Filmen innehåller också två olika ledarskapsteorier. Den ena av dessa är situationsanpassat ledarskap (finns med i boken "Skidor för barn" s 29-37).
Anders Byström föreläser om den modell som används bland dagens skidledare på landslagsnivå. Det vi kan fundera över är vilka "pusselbitar" vi som ledare vill kunna ge till våra unga skidåkare på väg mot vuxen livet och framgångar som idrottare på olika nivåer?! Vi kan även råka ut för etiska dilemman - där det kan vara svårt att se vilket ledarskap som är rätt eller fel....
Svenska Skidförbundets vision säger bland annat att "vår idrott ska skapa en positiv glädjefylld miljö så att alla som deltar i våra aktiviteter utvecklas som människor".

Sammanfatta gärna föreningens värdegrund och hur ni ska agera med en bild, för att på ett enkelt sätt ständigt bli påmind om vad ni bestämt tillsammans. Intentionen är att skapa en optimal utvecklingsmiljö, en kultur, där så många som möjligt är med så länge som möjligt.

Nedan kan du se en föreläsning som handlar om ledarskap både som begrepp och definition. Filmen innehåller också två olika ledarskapsteorier. Den ena av dessa är situationsanpassat ledarskap (finns med i boken "Skidor för barn" s 29-37).
Anders Byström fd. juniorlandslagstränare SSF föreläser om den modell som används bland dagens skidledare på landslagsnivå. Det vi kan fundera över är vilka "pusselbitar" vi som ledare vill kunna ge till våra unga skidåkare på väg mot vuxen livet och framgångar som idrottare på olika nivåer?! Vi kan även råka ut för etiska dilemman - där det kan vara svårt att se vilket ledarskap som är rätt eller fel....
Svenska Skidförbundets vision säger bland annat att "vår idrott ska skapa en positiv glädjefylld miljö så att alla som deltar i våra aktiviteter utvecklas som människor".