Spelregler

Är du beredd att instämma i följande påståenden?

F Jag vill medverka till att skapa en bra studiemiljö genom att vara aktiv i diskussionerna i kursen. Jag ska dela med mig av mina egna synpunkter och kunskaper och även bejaka andras synpunkter.

Detta betyder att du jobbar i en öppen dialogform som medför att du måste visa dig på nätet, komma med egna synpunkter och idéer och samtidigt ge respons på dina kurskamrater. Öppna gärna diskussioner, till exempel ta upp sådant du funderar över, allmänt vill diskutera, tipsa om intressanta artiklar som berör de ämnen vi behandlar. Håll dialogen levande mellan de fysiska träffarna! Jag som kursutbildare kan vid något tillfälle uppmana er att läsa exempelvis en artikel som jag vill att ni ska diskutera i diskussionsforumet

F Jag kopplar upp mig och visar min närvaro så ofta som vi kommer överens om i gruppen.

Det förväntas av dig att du med jämna mellanrum kopplar upp dig på utbildningsplattformen och ger dig till känna i våra digitala kursrum. Du kan t.ex. berätta hur du mår, hur dina studier går, ställa allmänna frågor om IT som du misstänker någon i gruppen kan svara på etc. Som kursledare tycker jag att det är rimligt att du som kursdeltagare kopplar upp dig minst två gånger per vecka. Detta är en viktig förutsättning för kontinuitet samt få möjlighet att vara aktiv i diskussionerna och få sina åsikter, tankar, idéer, tips etc. framförda

F Jag kommunicerar med kursledare och andra deltagare i enlighet med den planering som överenskommits.

Med detta menas det gemensamma studiearbetet. Tystnad är ödesdiger i en sådan här kurs. Hör av dig till utbildaren om du har förhinder att delta. Du kan bli sjuk, det kan hända saker som gör att du tillfälligt måste ägna dig åt något annat i ditt liv, din dator kanske krånglar etc. Hör hellre av dig en gång för mycket än en gång för litet. Det går bra att ringa också!

F Jag arbetar med mina uppgifter enligt en överenskommen tids- och arbetsplan.

Var noga med uppgjorda tider. Om du någon gång inte kan redovisa en uppgift enligt den tid som anges måste du meddela detta till utbildaren. Utbildaren försöker ge dig någon form av svar under de två dagar jag planerar att vara uppkopplad enligt överenskommelse vid första kurstillfället
Om du inte får synpunkter på din arbetsuppgift eller en övning rättad under dessa dagar lovar jag att i alla fall ge dig besked när du kan förvänta dig ett svar.

F Jag reflekterar kontinuerligt över, tar ansvar för och värderar mitt eget lärande så långt det är möjligt.

Studieformen bygger på ansvar och att ge och ta. Lärandeprocessen samt intresset att medverka ska också pågå mellan de fysiska träffarna.

När vi ses första tillfället kommer vi att komma överens om vad som är rimligt att vi kan förvänta oss i det nätbaserade arbetet. Så att vi alla är överens om spelreglerna.

 

Lycka till !