Utbildning

I nedanstående bild ser du hur Svenska Skidförbundets utbildningstrappa ser ut.

Utbildningstrappan

Barnledarutbildningen och ungdomsledarutbildningen genomförs i klubbar och distrikt. Junior icg seniortränarutbildningen genomförs av Svenska Skidförbundet.

Alla utbildningar ska genomföras av godkänd instuktör från Svenska Skidförbundet. Dessutom ska utbildningarna genomföras tillsammans med SISU Idrottsutbildarna.

Utvecklingsstadierna