Utbildning

SSF_utbildningsstruktur.png

Svenska skidförbundet vill skapa förutsättningar för hög kunskap och kompetens hos landets skidledare och tränare, vilket skapar trygghet i ledaruppdraget och utveckling av svensk längdskidåkning. Figuren ovan beskriver utbildningsstrukturen för tränare inom längdskidverksamheten. I grunden finns Introduktionsutbildningen för längdskidor, som möjliggör ett lärande utifrån individens villkor. Utbildningen är kostnadsfri, helt webbaserad, och kommer från hösten 2020 vara ett obligatoriskt förkunskapskrav inför fortsatt tränarutbildning inom längdverksamheten. Efter genomförd utbildning har man möjlighet att ta del av Tränarutbildning för barn upp till 9 år, eller gå vidare i utbildningsmodellen genom Grundtränarutbildningen genom SISU Idrottsutbildarna och därefter bygga på med skidspecifika utbildningar.

Tränarutbildningarna för barnledare, SKIDLEKA och SKIDLÄRA, arrangeras främst av föreningar och distrikt, medan tränarutbildningarna SKIDTRÄNA och högre enbart arrangeras av Svenska skidförbundet.
Här kan du läsa mer om våra utbildningar.

färdig rektangel.jpg